PVC/FPO хидроизолация реновиране

  • Реновиране -PVC хидроизолация ICOPAL

    Носеща конструкция-бетон; Съществуваща топлоизолация; Съществуваща хидроизолация; Разделител-Геотекстил 300гр. /м2(свободно полагане); PVC хидроизолация-Monarplan FM 1.5 мм (механичен монтаж и заваряване с…

  • Реновиране – PVC хидроизолация SIKA

    Носеща конструкция-бетон; Съществуваща топлоизолация; Съществуваща хидроизолация; Разделител-Геотекстил 300гр. /м2(свободно полагане); PVC хидроизолация-Sikaplan 15G (механичен монтаж и заваряване с горещ въздух)