ARMEX DURAGRID GEO-T хидроизолационни мембрани

Техническа информация

  • ARMEX DURAGRID GEO-T е многослойна битумна мембрана с термолепилни полимери, активиращи се при топлинен трнсфер. Състои се от два слоя битумна маса, композитна армировка (полиестер спънбонд и стъклотъкан), отделящо се полипропиленово силиконизирано фолио по долната повърхност на мембраната, защитен TNT полипропилен по горната повърхност на мембраната и за осигуряване на снадката с лента отделящо се силиконизирано.

  • Мембраната може да се използва за хидроизолация и усилване на пътни настилки като се полага между стар износен и нов асфалтов слой или между основен и повърхностен асфалтов слой, съответно при рехабилитация на стара или строителство на нова пътна настилка.

  • Битумният състав на мембраната, напълно съвместим с асфалтови маси, гарантира хидроизолация на пътните настилки, а специалната носеща основа ги укрепва и предотвратява или забавя развитието на пукнатини в настилката.

  • Предимствата при използване тази мембрана са :

1. Предпазва от проникване на подземни води през основния слой към повърхностния слой настилка. Водата, чрез повтарящите се цикли на замръзване и топене, за кратко време поврежда асфалтовата структурата като разрушава връзката между слоевете настилки. Блокира достъпа на вода до основния слой, акумулирана във вътрешността на пукнатини в повърхностния слой, под действие на налягането създавано при движението на автомобили. Водата може да генерира хоризонтално срязване между слоевете на настилката и развитие на пукнатини. Мембраната служи като хидроизолационен слой, даващ време на основата на пътната конструкция да поеме и отведе подземните води, а на повърхностния слой дъждовните води да се изпарят.

2.Предотвратява или намалява развитието на пукнатини от носещия слой към повърхностния слой като поема стреса и натоварването, което съществува между слоевете. Армировката, която е специално разработена за този продукт е с особено високи механични характеристики като якост на опън, растегливост до скъсване и статично натоварване.

3. Лесно полагане и самозалепване на мембраната чрез термо-активиране както и лесно фиксиране и самозалепване на снадките чрез отделяне на лентата защитно силиконизирано фолио.

4.Перфектно сцепление вътре в структурата на пътя благодарение на специалния състав битумна маса и термо-активни добавки.

5. Мембраната запазва стабилност на размерите си и оптимални механични характеристики по време и след полагане.

6. Кратко технологично време за полагане на мембраната и последващия асфалтов слой. Позволява работа на асфалтополагаща техника веднага след монтажа на мембраната.

 

Битумен състав

Дест.битум, АПП/СБС мод. с термоакт. полимери

Армировка

Спънбонд Полиестер + Стъклотъкан

Дължина на рулото

м

7-10

Ширина на рулото

м

1

Дебелина

мм

3 / 4 / 5

Специфично тегло

Кг/м2

3,5 / 4 / 4,5

Якост на опън

кN/м

30 /40

Максимално удължение

%

4

Огъваемост при ниски температури

°С

-10

Дименсионна стабилност

%

0,1

Устойчивост при висока температура

°С

150

Устойчивост на статичен товар

кг

30

Реакция на огън

Клас

F