Еднопластова  PVC-P покривна мембрана за механичен монтаж.

Отговарящ на изискванията на европейски стандарт EN 13956 и Технически одобрение: KOMO-attest CTG 009. FPC сертифициран според EN 13956, номер на удостоверението DK-034, от нотифициран орган Intron 0958.

CE Сертификат 0958-CPD-DK034/