Описание на продукта

Sikaplan® WP 1100-15HL е хомогенна листова хидроизолационна мембрана с

0.6 mm сигнален слой, на базата на поливинилхлорид (PVC-P).

Употреба:  Хидроизолация на всички видове подземни конструкции срещу подпочвениводи

Характеристики /Предимства

 •  Висока устойчивост на стареене
 •  Оптимална якост на опън и относително удължение при скъсване
 •  UV устойчивост (350 MJ/m2, съгласно EN 12224)
 •  Устойчивост срещу прорастване на корени
 •  Устойчивост на вода с постоянна температура от max. +30°С
 •  Постоянство на размерите
 •  Несъдържа DEHP (DOP) пластификатори
 •  Отлична огъваемост при ниски температури
 •  Отлична заваряемост с горещ въздух
 •  Възможност за полагане върху влажни и мокри основи
 •  Подходяща при наличие на киселинни меки води (с ниско pH агресивни към бетона)
 •  Не е устойчива на битумни продукти