Описание на продукта

Sikadur®-31 CF Normal е двукомпонентно, тиксотропно, конструктивно лепило и саниращ състав, на базата на комбинация от епоксидни смоли и специални пълнители. Предназначе е за употреба при температури между +10°C и
+35°C. Може да се полага върху влажни основи.

Употреба     Като конструктивно лепило и саниращ състав за:
•    Бетонни елементи
•    Естествен камък
•    Керамични изделия, фиброцимент
•    Замазка, тухли, зидария
•    Стомана, желязо, алуминий
•    Дърво
•    Полиестер, епоксид
•    Стъкло

Като саниращ състав и лепило при:
•    Ръбове и ъгли
•    Запълване на празнини и шупли
•    Нанасяне по вертикални повърхности и тавани

Запълване на фуги и запечатване на пукнатини:
•    Поправка на фуги, ръбове и пукнатини

Характеристики /
Предимства

Sikadur®-31 CF Normal има следните предимства:
•    Лесно смесване и полагане
•    Подходящ за полагане върху сухи и влажни повърхности
•    Отлична адхезия към повечето строителни материали
•    Високоякостно лепило
•    Тиксотропно: не се стича при полагане по вертикални повърхности и тавани
•    Втвърдява без свиване
•    Различни на цвят компоненти (за контрол при смесване)
•    Без необходимост от грунд
•    Висока начална и крайна механична якост
•    Добра абразионна устойчивост
•    Непропускливост към течности и водни пари
•    Добра химична устойчивост