Хидроизолиращ и влагоизолиращ цименто-полилимерен разтвор

Описание на продукта     SikaTop Seal-107 е двукомпонентен полимер-модифициран хидроизолационен циментов разтвор, който се състои от течен полимер и суха циментова смес, съдържаща специални добавки.
Употреба     SikaTop Seal-107 се използва за:
• Външна и вътрешна хидроизолация и защита от влага върху бетон, циментови мазилки и зидарии
• Защита на бетонни повърхности срещу въздействието на антиобледенителните
соли и процесите на замръзване – размръзване
• Твърдо хидроизолационно покритие върху сутеренни стени при нови конструкции или обновления
• Запълване на пори и шупли
• Хидроизолация на основи и сутерени (които не са обект на хидростатично налягане)
• Уплътняване на фини пукнатини (без движение в тях) в бетонни структури
• Изравнителен състав върху бетон

Характеристики / Предимства
• Лесно нанасяне с четка или мистрия
• Без допълнително добавяне на вода
• Предварително дозирани компоненти
• Може да се нанася ръчно или чрез пръскане
• Лесно и бързо смесване
• Много добра адхезия
• Защита на бетона от карбонизация
• Защита от проникване на вода
• Некорозивен към стомана и желязо
• Може да се боядисва
• Одобрен за контакт с питейна вода