Хидроизолационен кристализиращ разтвор  на циментова  основа

Описание на системата:

SikaSeal-200 Migrating е 1-компонентен хидроизолационен разтвор, съдържащ проникващи кристализационни добавки, които запечатват бетона и не позволяват проникването на вода.

Употреба:

SikaSea 200 Migrating се използва за запечатване на хоризонтални и вертикални повърхности от бетон.

SikaSeal-200 Migrating може да се използва за защита на бетонни конструкции от проникване на вода (положително и отрицателно налягане) при водни резервоари, плувни басейни, бани, подземни конструкции, резервоарни системи, дренажни системи и др.

Характеристики / Предимства

•  1-компонентен, само добавете вода
•  Двойно действие:
–    Капилярно – химически активна добавка, проникваща дълбоко в порите на бетонните конструкции и формираща с наличното минерално съединение на циментовата матрица допълнителни неразтворими
кристали, които уплътняват порите и капилярите срещу навлизане на
вода и други течности.
–    Бариерно  – чрез образуване на твърд хидроизолиращ слой по повърхността на бетонната конструкция.
•  Висока адхезия
•  Водонепропусклив
•  Пропуска водните пари
•   Устойчив на замръзване