VEDAPONT WA 5 е полимербитумна хидроизолационна мембрана с полиестерна основа и еластомерно покритие базирано на SBS – модифициран битум; за еднослойна хидроизолация под асфалтобетон и SMA, split mastic асфалт ( SMA)

Предимства на продукта:

•    подчинява се на немския стандарт ZTV-BEL-B и Швейцарския SIA 281/ Group C
•    висока температурна устойчивост, асфалта може да бъде полаган директно върху мембраната
•    голяма устойчивост на пукнатини отлично свързване с основата
Област на приложение:

•    бетонови и стоманени мостове
•    паркинги, подземни паркинги
•    тунели

Начин на полагане:

Бетон :    грапавина < 1,5 mm  ,  влажност  < 4% от масата
Грунд :    Emaillit ST  или Isoseal 2k епоксидна  смола,  (priming, sealing,scratch coating)
прилагане :  нагрява се, застъпването на лентите е поне 10 см  напречно и 8 см надлъжно, като съседно полаганите ленти се отместват поне на 30см(шахматно разполагане). Повече информация може да се намери в упътването за приложение.
настилане :   асфалтобетон или SMA; температура на полагане max. 180 °C; асфалтът може да бъде прилаган директно върху мембраната без допълнителни предпазни мерки.

Технически данни:

 

Дебелина [mm] 5.0
Размери [m] 1.00 x 7.50
Маса за единица площ [kg/m²] 6.00
Гъвкавост при ниска температура

 

Топлоустойчивост

[° C]

 

 

[° C]

 

– 20

 

 

+ 100

Дифузионно еквивалентен въздушен слой

Sd = µ . s

 

[m]

 

100

основа Полиестерен воал
Якост на опън

Удължение

[N / 5 cm]

[%]

(надл / напр)

(надл / напр)

1000  / 1000

40 / 40

Горна повърхност Пясък
Долна повърхност Стопяемо фолио

Съхранение:

VEDAPONT WA 5 рулата трябва да се съхраняват наредени вертикално и предпазени от влага и силно слънце.  Преди полагане през зимния сезон, да се осигури поне 12 часов  престой на рулата в помещение с температура над 0 оС.

Разпореждане:

Ликвидирането на отпадъците може да стане заедно с домашни или с подобни индустриални отпадъци. (Европейски каталог за третиране на отпадъците EWC No. 170302 “Асфалт без катрани”, както и LAGA каталог за отпадъци [State Working Group Waste], Waste Code No. 54912, битумни отпадъци).