Основана през 1985 г. Impertek е една от най-известните и успешни компании в Италия и в чужбина, за производство и маркетинг на хидроизолационни и строителни елементи.

Offered Solutions

Offered Products