Седалище: Switzerland

Sika AG, разположена в Баар, Швейцария, е международна компания доставяща специализирани химически продукти за строителния, автомобилния, корабостроителния и други пазари. Тя е лидер в разработването на материали използвани за уплътняване, лепене, хидроизолиране, конструктивно усилване и защита на конструкциите в строителството и индустрията.

Повече от 100 производственни и търговски компании в над 70 държави и около 11700 служители свързват клиентите директно със Sika и гарантират успеха на всички бизнес отношения. С тази структура Sika генерира годишни продажби за над 4.6 CHF милиарда.

Sika е независима швейцарска група, основана през 1910 г. Нейните акции се търгуват на швейцарската борса SWX от 1968 г.

Offered Products

 • SIKA
  Sikadur-31 CF Normal
  Материали за фуги Строителна химия Течна хидроизолация
 • SIKA
  FPO Sarnafil® TG 66-15
  FPO хидроизолация Синтетична хидроизолация: PVC, FPO
 • SIKA
  FPO Sarnafil TS 77-15
  FPO хидроизолация Синтетична хидроизолация: PVC, FPO
 • SIKA
  Sikaplan WP 1100-15HL
  PVC хидроизолация Синтетична хидроизолация: PVC, FPO
 • SIKA
  Sikaplan 12G
  PVC хидроизолация Синтетична хидроизолация: PVC, FPO
 • SIKA
  Sikaplan 18G
  PVC хидроизолация Синтетична хидроизолация: PVC, FPO
 • SIKA
  Sikaplan 15G
  PVC хидроизолация Синтетична хидроизолация: PVC, FPO
 • SIKA
  Sika Seal 200
  Течна хидроизолация Циментова хидроизолация
 • SIKA
  SikaTop Seal-107
  Течна хидроизолация Циментова хидроизолация
 • SIKA
  SikaSeal-200 Migrating
  Течна хидроизолация Циментова хидроизолация