„Апартаментен комплекс с офиси и магазини“ – гр. Силистра

Местоположение: гр.Силистра
Дейност: Изграждане на хидроизолационна система с топлоизолация камена вата върху бетонов и Lt-ламарина покрив. Хидроизолация открит паркинг: Мостова изолация

„Апартаментен комплекс с офиси и магазини“ – гр.Силистра

Възложител: ГБС-Варна АД

Изграждане на хидроизолационна система с топлоизолация камена вата  върху бетонов и Lt-ламарина покрив.

Хидроизолация открит паркинг: Мостова изолация

Материали: VEDAG GmbH

Used Products

0000