„Диамант“2 – кв. Изток, гр.София

Доставка и монтаж на двуслойна SBS битумна хидроизолация в основи.

Хидроизолация на плоски покриви.

Монтаж на кореноустойчива хидроизолация кота +0.00 и тераси.

Мостова изолация паркинг.

Доставка и монтаж на метални обшивки.

0000