„ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕСТИЖ“

Местоположение: гр. Велико Търново
Дейност: Детайл пароизолация, каменна ватa и два пласта битумна хидроизолация на VEDAG GmbH върху LT ламарина

Детайл пароизолация, каменна ватa и два пласта битумна хидроизолация на VEDAG GmbH върху LT ламарина. ИНВЕСТИТОР: „ПРЕСТИЖ 96“ ЕООД. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „БГИ ПРОЕКТ“ ООД

0000