Хотел „Астера“ – кк „Златни пясъци“

Местоположение: к.к.Златни пясъци
Дейност: Доставка и монтаж битумна хидроизолация

Партньор: „Комфорт“ ООД

Доставка и монтаж на битумна хидроизолация обект: хотел „Астера“

Системи:

  • Двупластова хидроизолация ARCO
  • Двупластова кореноустойчива изолация ARCO
  • Дренажна система
0000