Монтаж хидроизолация SIKA aдминистративна сграда гр. София, ул. „Будевска“

Местоположение: гр.София
Дейност: Доставка и монтаж ПВЦ хидроизолация SIKA

Доставка и монтаж ПВЦ хидроизолация: Покрив и тераси

Материал: Sikaplan 15G + крепежни елементи VRF Holand

Партньор:“Нивел“ ООД

Е няма такъв обект!!!
Благодарим на фирма „Нивел“ за възможността да натрупаме безценен опит Laughing

 

Used Products

0000