Спорт палас – Златни пясъци

Местоположение: Варна, Златни пясъци
Дейност: Доставка и монтаж хдроизолация Arco и SIKA

След няколко години разпадане и тънене в мръсотия една от най-хубавите бази в България – Спортпалас, относно е приведена в лъскав вид.

„Българска изолационна компания“ ООД, също се  включи в успешното реновиране на комплекса. Ние доставихме и изпълнихме качествено и в срок хидроизолацията на обекта  с материали на ARCO и SIKA.

0000