Местоположение: гр.София
Дейност: Доставка и монтаж на хидроизолационни системи по покриви, тераси, паркинг и озленени части

Доставка и монтаж на хидроизолационни системи по покриви, тераси, паркинг и озленени части

Материали:

-Пароизолация-VEDAG GmbH

-Хидроизолации-ARCON GmbH

0000