„Жилищна сграда с подземни гаражи , „Младост-4“, р-н Младост, гр. София“

Местоположение: гр.София
Дейност: Хидроизолация фундамент

Поредица:
„Жилищна сграда с подземни гаражи , „Младост-4“, р-н Младост, гр. София“
Първа серия: Хидроизолация под фундамент
Продуцент: „Ермитаж Класик“
Режисьор: инж.Краси Рилски
Поддръжка на терен: ARCONGmbH
Главен изпълнител: Строителна компания „БОКАЛ“
Поддържаща роля: „Българска изолационна компания“ R

Успехът изисква лично отношение!

0000