ЗЪРНОБАЗА – „ГРАДУС -3“ АД

Местоположение: гр. Нова Загора
Дейност: Демонтаж на стара хидроизолация и монтаж на двупластова хидроизолаця тип ARCO

Демонтаж на стара хидроизолация и монтаж на двупластова хидроизолация тип ARCO. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ГРАДУС – 3“ АД.

0000