Filters

Showing all 4 results

Product Categories

Технология на полагане

Грундовете имат едно основно предназначение, а именно да заздравяват основата ,обезпрашават и да предотвратяват евентуални повреди по нея. Ефекта се получава благодарение на свързващите и укрепващите свойства, които притежава грунда.

Друга важна функция, която извършва грундът е да се намали попиването на следващия материал в основата, независимо дали той е боя, мазилка, шпакловка или лепило. Освен, че намалява попиването, грундът го прави равномерно по цялата повърхност на основата. Крайният резултат от нанасянето на качествен грунд е получаване на стабилна основа с намалена и еднородна поглъщаща способност, спрямо нанасяния върху нея нов слой, както и осигуряване на здрави връзки между граничните повърхности