Реновиране – PVC хидроизолация SIKA

Renovirane-1-2_2

  1. Носеща конструкция-бетон;
  2. Съществуваща топлоизолация;
  3. Съществуваща хидроизолация;
  4. Разделител-Геотекстил 300гр. /м2(свободно полагане);
  5. PVC хидроизолация-Sikaplan 15G (механичен монтаж и заваряване с горещ въздух)