Хидроизолация под асфалт – VEDAG

Hydroizolacia-pod-asphalt

Еднопластова хидроизолационна система за директно полагане под асфалтобетон -VEDAPONT WA5
Изпитана, сертифицирана и контролирана съгласно:ZTV-BEL-B и SIA 281/C
Полагане: газопламъчно,застъпки -надлъжно 8см., напречно 10см.
Температура на асфалтовата смес:максимум 1800

Изисквания към бетонната повърхност:

  • Грапавост по-малка от 1,5мм
  • Влажност по-малка от 4%

Приложение:

  • Стоманобетонни и стоманени мостове
  • Подземни и надземни паркинги
  • Тунели