Пневматичен димоотводен ( противодимен ) купол

pnevmatichen-dimootvoden-kupol

Принципното действие на пневматичната система AWAK за димоотвеждане се състои в използване на кинетичната енергия на въглеродния двуокис, който се съхранява под високо налягане в патрон. В случай на пожар системата се задейства автоматично или ръчно. Аларменият сигнал предизвиква пробиване на патрона и освобождаване на газ, който протича през тръбопровод към изпълнителния механизъм и задейства буталния прът. Буталният прът отваря противодимния купол, който отвежда димa и горещия въздух от сградата. е нужна по-голяма ширина).

Куполите AWAK се произвеждат от масивен акрил (РММА) или масивен поликарбонат (РС). Дебелината на материала се избира да съответства на размера на купола, имайки предвид натоварванията от сняг и вятър. В зависимост от нуждите на клиентите, куполите могат да бъдат еднопластови, двупластови и трипластови, за да се осигурят необходимите топлоизолация (Uk) и пропускане на светлината.
elite_1d elite_4d