Фундаментна плоча -PVC хидроизолация SIKA

Arco-fundamentna-plocha-PVC-SIKA-1

Sikaplan® WP 11xx / WT 12xx, типът и дебелината са в зависимост от местните норми за проектиране и механичното натоварване, предвидено по време на строителството и при експлоатацията

Защитен слой, съобразен с вида материал за обратен насип (почва, чакъл и т.н.). Обратният насип се полага и уплътнява на слоеве

Хидроизолиране на партера или сутерена със Sikaplan® WP 11xx/WT 12xx, типът и дебелината са в зависимост от местните норми за проектиране и механичното натоварване, предвидено по време на строителството и при експлоатацията