Неизползваем бетонен покрив – PVC хидроизолация Sika

PVC-WATERPROOFING-CONCRETE-ROOF-2_3

 1. Носеща конструкция-бетон;
 2. Пароизолация-PE фолио(свободно полагане);
 3. Топлоизолация-XPS (свободно полагане);\
 4. Замазка за наклон (армирана)
 5. Разделител-Геотекстил 30гр.(свободно полагане);
 6. PVC хидроизолация-Sikaplan 15G

Предимства:

 • Подходяща за изпълнение на олекотени покриви
 • Гъвкава мембрана, подходяща за покриви с разнообразна форма
 • Гладка повърхност на покритието – отговаряща на изискванията за естетика.
 • Безопасно полагане с горещ въздух без използване на пламък.
 • Рула с голяма ширина (200 см), за бързо изпълнение
 • Разнообразни аксесоари: пътеки против хлъзгане,ъгли, профили и др

Химическа устойчивост:

 • Мембраната  не трябва да е в контакт с :
 • Битумни и петролни продукти, масла. ;
 • EPS топлоизолационни плочи.
 • В случай на други химични агенти – вж. списъка за химична съвместимост